همایش ملی مهندسی معماری

با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی

همایش ملی مهندسی معماری

با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی

اسلاید شو

پایگاه های نمایه کننده مقالات
توضیح تصویر توضیح تصویر
پوستر کنفرانس
توضیح تصویر
برگزارکنندگان
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر
اعضای هیئت علمی
توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر توضیح تصویر

همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی

بررسی رویکردهای رایج معماری

روشهای نوین در تحقیقات معماری 

علوم رایانه و نرم افزارهای نوین در طراحی معماری

معماری پارامتریک، بیونیک و بیومورفیک

مصالح و فن آوری های نوین در ساز ه های معماری

اهمیت معماری در بروز تعاملات اجتماعی

معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی

توسعه پایدار در معماری

معماری و نقش آن در توسعه پایدار

مصالح ، سازه و طراحی معماری هوشمند

انرژی های تجدید پذیرو کارامد در معماری

برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری

شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری

تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

مدرنیته و هویت شهری

مشارکتهای مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

توسعه پایدارو شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند

مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی های نو و تجدید پذیر

سرمایه گذاری، مدیریت درآمد و اقتصاد پایدار

حمل ونقل و توسعه پایدار

برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری

راهبردهای توسعه پایدار گردشگری

ارزیابی هویت ایرانی- اسلامی در مقاصد گردشگری

مدیریت شهری و توسعه گردشگری نوین

مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرا در منظر شهری

اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری

عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و شهرهای جدید

منظر شهرهای اسلامی، آسیب شناسی، چالش ها و تجارب موفق جهانی

برنامه های کاهش خطرات زلزله در شهرهای زلزله خیز

کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری